verbonden met God en elkaar

Agenda

Doopdienst - Jos Douma

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
17 februari 2019 10:00

Beschrijving

Welkom en mededelingen

Gesproken votum en groet

Zingen: Sela, Breng ons samen

Gebed

Dooponderwijs

Zingen: Sela, Doop

Doop van Thijs Gerrit Noorman

Vraag aan gemeente

Zingen: Sela, Zegen voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=LkTfSjuU-FI

Gebed

Lezen: Deuteronomium 6:4-9, Matteüs 22:34-40 en Romeinen 13:8-10

Zingen: Opwekking 342 - Meer liefde, meer kracht

Onderwijs ‘Heb lief! Heb lief!’

Zingen: Opwekking 705 - Toon mijn liefde

Voorbeden

Collecte:
1. Eigen gemeente
2. Dep. Financiën en beheer

Zingen: Psalm 108:1,2 - Mijn hart is, Heer, in U gerust

Zegen

Website door Inxpact