verbonden met God en elkaar

Doopdienst - Jaap Ophoff

Kalender
Kerkdiensten Opstandingskerk
Datum
05 december 2021 10:00

Beschrijving

Startlied Taize: als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur

Gedicht/moment/bijbeltekst/uitleg van de aangestoken kaars

Votum & Groet

Welkom en mededelingen 

Gebed

Filmpje schatzoekers

Kinderen naar de schatzoekers (groep 2-7)

Bijbellezing: Psalm 80

Lied Psalmen voor Nu 130 Uit de diepten roep ik U, Heer mijn God

Preek 

Lied Sela: God zal met ons zijn

Kinderen terug in de grote zaal

Onderwijs over de doop + doopvragen

Doop Eloï Isaya Smit

Lied Trinity: ik wens jou

Dankgebed/Voorbede

Lied Gebed loopt uit in Sela - Ik zal er zijn

Collecte: 1. Eigen gemeente, 2. Exploitatie kerkgebouw

Lied Sela: Een toekomst vol van hoop

Zegen

Website door Inxpact